Podpora mládeže do 23 rokov

Podpora mládeže do 23 rokov

Vážení členovia SZC,

v prípade záujmu o podporu mládeže do 23 rokov v sezóne 2020 dodržiavajte prosím nasledujúci postup:

1. Vyplňte priloženú tabuľku s názvom tabuľka štartov.

2. Zašlite ju pani Belás na emailovú adresu: licencie@cyklistikaszc.sk najneskôr do 15.6.2020. Zoznamy, ktoré prídu po tomto dátume už nebudú akceptované z dôvodu prerozdeleného príspevku.

3. Po obdržaní a prekontrolovaní Vašej tabuľky Vám bude zaslaná zmluva s čestným vyhlásením na Váš e-mail s uvedenou výškou príspevku.

4. Zmluvu 2 x vytlačíte, podpíšete a spolu s čestným vyhlásením zašlete na adresu: Slovenský zväz cyklistiky o. z., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava.

5. Následne bude potrebné dodať na sekretariát SZC kompletné vyúčtovanie vo výške príspevku, ktorý budete mať uvedený individuálne v zmluve a to v termíne najneskôr do 31.10.2020. Chceme podotknúť, že do vyúčtovania je možné použiť doklady platné od 1.1.2020. Oprávnené náklady na vyúčtovanie sa nachádzajú v priloženej smernici.

Upozorňujeme Vás, že príspevok nebude možné fakturovať! Vynaložené náklady zúčtujte formou vyúčtovania v zmysle Smernice SZC a priložte kópie dokladov na vyúčtovanie.

Hlavičku vyúčtovania pripájame v prílohe a nájdete ho aj na našej webovej stránke www.cyklistikaszc.sk spolu s ďalšími potrebnými dokladmi pre vyúčtovanie.

V prípade nezrovnalostí ohľadom vyúčtovaní kontaktujte pani Veroniku Hajastekovú, ekonomickú pracovníčku SZC na e-mailovej adrese: vyuctovanie@cyklistikaszc.sk alebo telefonicky 0910 677 137.

6. V prípade kompletného a bezchybného vyúčtovania Vám bude príspevok preplatený.

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.cyklistikaszc.sk/

Prílohy:

Smernica k prideleniu financneho prispevku

tabuľka štartov

podpora mládeže 2020 – informácia

Priloha c.6_Vyuctovanie