Prvé kolo SPEN vo Veľkej Rači sa ruší

Prvé kolo SPEN vo Veľkej Rači sa ruší

Priatelia, pretekári a fanúšikovia.
Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu, v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom, sme nútení postupne rušiť jednotlivé kolá SPDH a SPEN. Akonáhle to situácia dovolí, budeme sa tešiť spolu s vami na pretekárske víkendy, ktoré nám každému chýbajú.

Read what people said about this article in the Comment section. ( 0 comments )

Something have in your mind, leave a reply