Novinky pre vydanie licencie v roku 2020

Novinky pre vydanie licencie v roku 2020

V roku 2020 platí vydanie licencie SZC niekoľko zmien.

  • Postup pri vydávaní licencií je aj v tomto roku rovnaký ako v roku 2019. Najprv sa zaregistruje klub a následne jeho členovia požiadajú o licenciu formou Žiadosti o vystavenie licencie 2020.
  • Podľa aktuálnych pravidiel UCI je k vystaveniu licencií potrebný nový údaj a to NÚDZOVÉ ČÍSLO (emergency contact), ktoré bude použité v akútnych prípadoch. Údaj má obsahovať meno, priezvisko a telefóne číslo na zákonného zástupcu, rodinného príslušníka, trénera, manažéra alebo kohokoľvek iného, na koho je možné sa v prípade núdze obrátiť.

Najvýraznejšou novinkou pre rok 2020 však je absolvovanie e-Learning Anti-Doping Education Course ALPHA, ktorého slovenskú verziu nájdete na tomto linku – https://sada.triagonal.net/online/login/index.php.

Žiadateľ musí pred podaním žiadosti o vystavenie licencie na rok 2020 a ďalšie absolvovať/otestovať sa e-Learning Anti-dopingovým testom. K žiadosti o licenciu žiadateľ doloží aj osvedčenie o úspešnom absolvovaní

Celé znenie nových podmienok nájdete tu – https://www.cyklistikaszc.sk/fileman/Uploads/szc/registracia/Zmeny%20vo%20vydavani%20licencii%20na%20rok%202020.pdf