Opatrenia Slovenského zväzu cyklistiky v súvislosti s Koronavírusom

Opatrenia Slovenského zväzu cyklistiky v súvislosti s Koronavírusom

Opatrenia Slovenského zväzu cyklistiky v súvislosti s Koronavírusom

V stredu 11.3.2020 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 3. usmernenie pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy, v súvislosti s tým Slovenský zväz prijíma nasledovné opatrenia:

  1. Rušia a zakazujú sa všetky športové podujatia organizované SZC, fyzickými osobami, fyzickými osobami – podnikateľmi a právnickými osobami od 10. 3. 2020 do 23. 3. 2020 v súlade s Verejnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva.
  2. Ak sa naši športovci a ich realizačné tímy vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
  3. Oraganizácia tréningov a prípravných kempov – tréningy, prípravné kempy, sústredenia a ďalšie akcie pod hlavičkou jednotlivých klubov a oddielov sa konajú podľa informácií jednotlivých subjektov, ktoré sú povinné rešpektovať nariadenia Úradu verejného zdravotníctva.
  4. Reprezentačné výjazdy – postupovať sa bude na základe nariadení a usmernení danej krajiny, v ktorej sa športová akcia bude uskutočňovať. Koordinátori jendotlivých odvetví budú v súčinnosti s UCI alebo usporiadateľom akcie komunikovať a informovať o aktualitách k danému podujatiu.
  5. Slovenský zväz cyklistiky odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia. 

    Zamestnanci sekretariátu budú dňa 13.3.2020 svoju prácu vykonávať z domu v režime “home office” a pre všetkých členov SZC budú k dispozícií cez svoje emailové kontá v bežnom pracovnom čase.Slovenský zväz cyklistiky bude situáciu okolo usmernení dôkladne sledovať a v prípade akýchkoľvek zmien svojich členov bezodkladne informovať prostredníctvom webu Slovenského zväzu cyklistiky.
    V prípade dotazov sa môžete obrátiť na sekretariát SZC prostredníctvom štandardných kontaktov.

Oficiálna správa TU.