Konferencia Slovenského zväzu cyklistiky

Konferencia Slovenského zväzu cyklistiky

Vážení členovia Slovenského zväzu cyklistiky,
oznamujeme Vám, že Konferencia Slovenského zväzu cyklistiky sa musí z dôvodu vzdania sa funkcie Kontrolóra SZC, p. Milana Dvorščíka konať čo najskôr. Výkonný výbor sa uzniesol, že to bude dňa 21.1.2018 v hoteli Lux, v Banskej Bystrici so začiatkom o 10.00 hod.

Za oprávneného delegáta s hlasom rozhodujúcim sa považuje člen SZC, ktorý splní podmienky uvedené v bodoch 10.8 a 10.09 Stanov SZC. Všetky potrebné informácie vrátane stanov SZC nájdete aj na našej www.cyklistikaszc.sk 

Je nevyhnutné zaregistrovať klub do 15.1.2018 a zaslať návratku na voľbu prezidenta SZC. 

Kandidátsky lístok na Prezidenta SZC najdete TU

Veríme, že sa Konferencie SZC zúčastníte a prajeme pekný deň.