Propozície: Veľká Rača

Názov pretekov: DH Veľká Rača
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: TCK Žilina
Termín konania: Nedeľa 24.9.2017
Miesto konania: Oščadnica Veľká Rača /Dedovka/
Trať:  
Štart ‐ 990 m.n.m.
Cieľ   ‐ 650 m.n.m.
Dĺžka ‐ 1650 m
Prevýšenie ‐ 340 m
Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 20.9.2017 tck.zilina@gmail.com.
Časový harmonogram:
Piatok možnosť registrácie od 18.00 – 19.00 hod.
Piatok pojazd v prípade väčšieho záujmu od 12.00hod. do 18.00 hod.

Sobota 23.9.2017
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 24.9.2017
08.30 ‐ 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále
Stupne víťazov 15‐20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017:
Podmienky štartu: podľa článku SP 1.14 pre všetky kategórie Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre MTB a Športovo‐technických predpisov SZC pre MTB. Kamery môžu byť umiestnené len na šilte prilby alebo bicykli, nesmú byť pevne pripevnené k prilbe. Pre všetky kategórie sú povinné nasledujúce ochranné pomôcky/chrániče:
‐ prilba na celú tvár (ang. Full face helmet) musí byť správne nosená pri pretekoch ako aj tréningoch na trati
‐ chrániče chrbta, lakťov, kolien z pevného materiálu
‐ polstrovanie na holene a stehná
‐ široké, dlhé nohavice zhotovené z oderu odolného materiálu a s inkorporovanou ochranou pre kolená a lýtka z pevného materiálu, alebo krátke nohavice širokého strihu z odolného materiálu plus chrániče kolien a lýtok/holení s pevným povrchom
‐ dres s dlhým rukávom ‐ dlhé rukavice
‐ Štart na vlastné nebezpečenstvo
‐ Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
‐ Bicykel v dobrom technickom stave

Prihlášky: Online na https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1186&lng=sk
od stredy 12.9.2017 do stredy 21.9.2017 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR.
Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia.  Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, energi nápoj‐iontový nápoj, tyčinka. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate. Obhliadka trate pred, alebo po trenigu.
Úhrada štartovného cez internetbanking‐ EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom VOS‐TPK, Banka: FIO banka, IBAN: SK35 8330 0000 0025 0011 5487, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017.

Ubytovanie:  Chata Čučoriedka – +421 948 22 77 73, cucoriedka@cucoriedka.sk, http://www.cucoriedka.sk/
Hotel Marlene – http://hotel.marlene.sk/sk/ Penzion Dedovka- 0903 804949
V sobotu 23.9. sme pre súťažiacich pripravili párty v Apres ski bare s DJom!!!

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa aj na trati aj na štarte.

Ostatné ustanovenia:
‐ Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2017.
‐ Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
‐ Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
‐ Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
‐ Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
‐ Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné
stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
‐ Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
‐ Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
‐ Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
‐ V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
‐ Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, www.facebook.com/spdh2017, www.bang.sk, www.biker.sk  a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov:  Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Dátum:
September ,23
Čas:
10:00 AM-04:00 PM
Kategória:
Race
Organizátor:
Jozef Šiška
Email:
@
Webstránka:
http://www.spdh.sk
Mapa: