Propozície SPEN #4 Brezno

Propozície Slovenský pohár 2019 – 4. kolo BREZNO

Názov pretekov: ENDURO Brezno

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: ENJOY THE RIDE TEAM KOŠICE a BIKEPRO SPORT cyklistický tím,o.z. 

Termín konania: Nedeľa 11.08.2019 

Miesto konania: Motokrosový areál BMT – Brezno ( Lúčky )

                                       Lúčky 1630/4, 977 03 Brezno

                                         https://goo.gl/maps/W7AnpF8Nzpw

                                         GPS súradnice: 48.7905056, 19.606845900000053

                                         Parkovné v areáli je spoplatnené sumou 5€ na dva dni

Kontakt: Tomáš Vrbovský,  tel: +421 911 628 433,  tck.zilina@gmail.com

Transfery: Race ( Muži, U21, Ebike, Masters ) – 31km, Hobby ( Zeny, Hobby ) – 25km

Časový limit: 5h

Transfer z RS5 ( RS4 ) po 2 kole nie je súčasťou časového limitu

Počet RS: Race 5, Hobby 4

Celková dĺžka RS: 9 km

Popis Trate: Race

 • TS 1 – 2 km ( Lúčky – Hnusné ) – prevýšenie 120m
 • RS1 – Svätý Ján 1
 • TS2 – 11 km ( Svätý Ján – Kóta )– prevýšenie 400m
 • RS2 – Kóta
 • Kóta – Občerstvovačka 1 a 3 Race
 • TS3 – 0,4 km ( Bernardín ) – prevýšenie 40m
 • RS3 – Bernardín
 • Bernardín – Možnosť doplnenia vody
 • TS4 – 6 km ( Chvatimech – Hnusné ) – prevýšenie 250m
 • HnusnéObčerstvovačka 2 Race
 • RS4 – Svätý Ján 2
 • TS5 – 11 km ( Svätý Ján – Kóta ) – prevýšenie 400m
 • RS5 – Chatimech
 • TS6 – 6 km Chvatimech – Lúčky – Voľný prejazd – prevýšenie 220m

Hobby

 • TS 1 – 2km ( Lúčky – Hnusné ) – prevýšenie 120m
 • RS1 – Svätý Ján 1
 • TS2 – 11 km ( Svätý Ján – Kóta ) – prevýšenie 400m
 • RS2 – KótaObčerstvovačka 1
 • KótaObčerstvovačka 1
 • TS3 – 0,4 km ( Bernardín ) – prevýšenie 40m
 • RS3 – Bernardín
 • Bernardín – Možnosť doplnenia vody
 • TS4 – 11 km ( Chvatimech – Kóta ) – prevýšenie 400m
 • KótaObčerstvovačka 2
 • RS4 – Chatimech
 • TS5 – 6km Chvatimech – Lúčky – Voľný prejazd – prevýšenie 220m

Mapy: Budú zverejnené v Piatok 9.8.2019

Prezentácia: Stan v cieľovom priestore

Podľa Súťažného poriadku 2019 – https://spdh.sk/sutazny-poriadok/

Časový harmonogram:

 • Sobota
  • 11.00 – 13.00 Registrácia
   12.00 – 18.00 Obhliadka trate + tréning s číslami
   16.00 – 18.00 Registrácia
   štartová listina bude zverejnená online v sobotu do 24.00 na www.facebook.com/spdhi18.30 – 19.00 Poučenie

 • Nedeľa
  • 7.00 – 8.00 Posledná registrácia len pre online registrovaných s uhradením štartovného online ( len vyzdvihnutie štartovného čísla )

   8.00 – Zverejnenie štartovej listiny
   Pretekári sú povinní dostaviť sa do štartového priestoru 10 min pred svojim časom štartu, pretekár si vyzdvihne čip v priestore štartu

   9.00 – Štart pretekov
   16.00 – Vyhlásenie výsledkov

Štartovné

 • Štandardné– 30 € prihlásený online a uhradené štartovné prevodom do stredy pred konaním pretekov
 • Na mieste 1– 35 € prihlásený online a úhrada v hotovosti na mieste (len v sobotu)
 • Na mieste 2– 40 € neprihlásený online a úhrada na mieste v hotovosti (len v sobotu)
 • Prihlasovanie bude prebiehať cez mtbiker.sk
 • Štartovné sa nevracia
 • V prípade podložených zdravotných ťažkostí je možné štartovné presunúť na iný termín série, prípadne na iného pretekára
 • Toto štartovné je platné pre všetky kategórie. Pretekár je povinný sledovať status jeho prihlášky. Číslo účtu pre úhradu štartovného je SK30 8330 0000 0025 0041 2203, BIC FIOZSKBAXXX .

Kategórie

 • Ebike
 • Muži(do 1997)
 • Muži U21 (1998-2003)
 • Masters 40+ (do 1979)
 • Ženy od 16 rokov (od 2003)
 • Hobby Muži Enduro od 16 rokov (od 2003)

Licencia

 • Pretekár predkladá pri registrácií k pretekom platnú licenciu SZC alebo inú medzinárodnú licenciu vydanú UCI. V prípade, že na licencii SZC nie je fotografia, tak je potrebný i ďalší doklad totožnosti. Licencia musí byť podpísaná. Prípadne vo vysokohorských podmienkach je doporučené i úrazové poistenie pre poskytnutie prvej pomoci Horskou službou.
 • Pretekári musia mať licenciu Slovenského zväzu cyklistiky, alebo inú ekvivalentnú licenciu UCI. Postup získania licencie nájdete tu:

 http://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/registracia-klubov-a-clenov-poplatky. V prípade, že pretekár nebude mať vystavenú licenciu, je možné vybaviť si ju na mieste.

 • Licenciu Hobby Enduro (aj pre pretekárov, ktorí nevlastnia licenciu vo svojej krajine) bez klubovej príslušnosti je možné vybaviť i v mieste konania pretekov počas registrácie na podujatie. Pretekárom do 18 rokov môže byť vystavená licencia len v sprievode zákonného zástupcu.Držiteľ takejto licencie potvrdzuje, že sa podriaďuje pravidlám UCI a SZC. Držiteľ licencie Hobby Enduro je bez klubovej príslušnosti.Cena licencie Hobby Enduro je stanovená na 10 € na celú sezónu.

Podľa súťažného poriadku 2019 – https://spdh.sk/sutazny-poriadok/

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v Endure pre rok 2019 – https://spdh.sk/sutazny-poriadok/

Prihlášky: https://www.mtbiker.sk/kalendar/2019/3291/4-kolo-slovensky-pohar-enduro, od 24.7 do 7.8.2019 prípadne pri prezentácii.

Ostatné ustanovenia:

 • Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPEN 2019 – https://spdh.sk/sutazny-poriadok/
 • Tréning na trati je zakázaný mimo vyhradeného času určeného na tréning
 • Pravidlo „Beťko 1“ – je zakázané kontaktovať Urbárne spoločenstvá a všetky dotknuté organizácie za účelom získavania povolení na vjazd vozidla do lesa a na lesné cesty z dôvodu získavania nešportovej výhody pred ostatnými pretekármi.
 • Pravidlo „Beťko 2“ – vstup do lesa, na lesné cesty a na obslužné komunikácie motorovým vozidlom je zakázaný, výnimku majú vozidlá organizátora a záchrannej služby
 • Porušenie vyššie uvedených pravidiel bude riešené diskvalifikáciou.
 • Povolená preprava motorovými vozidlami počas tréningu:
  • úsek 1 – Svätý Ján – Horáreň Majer
  • úsek 2 – Železničná stanica Chvatimech – Horáreň Majer

 

 

Shuttle 1

Shuttle 2

Schválené 01.07.2019 Komisiou MTB DH & EN                          Mgr. Tomáš Vrbovský

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Dátum:
August ,11
Čas:
09:00 AM-05:00 PM
Kategória:
SPEN
Organizátor:
Enjoy The Ride Team
Email:
info@spdh.sk
Webstránka:
http://www.spdh.sk
Mapa: