Propozície SPEN #5 Stará Ľubovňa

Názov pretekov: ENDURO Cyklostopy Stará Ľubovňa – https://cyklostopyfest.wordpress.com/

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: Cyklovňa, o.z., CVČ Stará Ľubovňa, mesto Stará Ľubovňa, Enjoy The Ride Team

Termín konania: Nedeľa 06.10.2019 

Miesto konania: Stredoveký vojenský tábor, Stará Ľubovňa

                                   https://goo.gl/maps/2hsPJXdLbTHaE6mF8

Kontakt: Miloš Guzy,  tel: +421 904 931 402,  milosguzy@gmail.com

Počet RS:

Race 6, Hobby 5

Dĺžka RS cca 9km

Dĺžka TS  cca 27km

Mapy: Budú zverejnené v Sobotu 5.10.2019

Prezentácia: Stan v cieľovom priestore

Podľa Súťažného poriadku 2019 – https://spdh.sk/sutazny-poriadok/

Časový harmonogram:

 • Sobota
  • 11:00 – 13.00 Registrácia
  • 12:00 – 18.00 Obhliadka trate + tréning s číslami
  • 16:00 – 18.00 Registrácia
  • štartová listina bude zverejnená online v sobotu do 24.00 na facebook.com/spdhi
  • 18:30 – 19.00 Poučenie
 • Nedeľa
  • 7:00 – 8.00 Posledná registrácia len pre online registrovaných s uhradením štartovného online ( len vyzdvihnutie štartovného čísla )
  • 8:00 – Zverejnenie štartovej listiny
  • Pretekári sú povinní dostaviť sa do štartového priestoru 10 min pred svojim časom štartu, pretekár si vyzdvihne čip v priestore štartu
  • 9:00 – Štart pretekov
  • 16:00 – Vyhlásenie výsledkov

Štartovné

 • Štandardné– 30 € prihlásený online a uhradené štartovné prevodom do stredy pred konaním pretekov
 • Na mieste 1– 35 € prihlásený online a úhrada v hotovosti na mieste (len v sobotu)
 • Na mieste 2– 40 € neprihlásený online a úhrada na mieste v hotovosti (len v sobotu)
 • Prihlasovanie bude prebiehať cez mtbiker.sk
 • Štartovné sa nevracia
 • V prípade podložených zdravotných ťažkostí je možné štartovné presunúť na iný termín série, prípadne na iného pretekára
 • Toto štartovné je platné pre všetky kategórie. Pretekár je povinný sledovať status jeho prihlášky. Číslo účtu pre úhradu štartovného je SK30 8330 0000 0025 0041 2203, BIC FIOZSKBAXXX .

Kategórie 

 • Ebike
 • Muži(do 1997)
 • Muži U21 (1998-2003)
 • Masters 40+ (do 1979)
 • Ženy od 16 rokov (od 2003)
 • Hobby Muži Enduro od 16 rokov (od 2003)

Licencia

 • Pretekár predkladá pri registrácií k pretekom platnú licenciu SZC alebo inú medzinárodnú licenciu vydanú UCI. V prípade, že na licencii SZC nie je fotografia, tak je potrebný i ďalší doklad totožnosti. Licencia musí byť podpísaná. Prípadne vo vysokohorských podmienkach je doporučené i úrazové poistenie pre poskytnutie prvej pomoci Horskou službou.
 • Pretekári musia mať licenciu Slovenského zväzu cyklistiky, alebo inú ekvivalentnú licenciu UCI. Postup získania licencie nájdete tu:

 http://www.cyklistikaszc.sk/sk/submenu/registracia-klubov-a-clenov-poplatky. V prípade, že pretekár nebude mať vystavenú licenciu, je možné vybaviť si ju na mieste.

 • Licenciu Hobby Enduro (aj pre pretekárov, ktorí nevlastnia licenciu vo svojej krajine) bez klubovej príslušnosti je možné vybaviť i v mieste konania pretekov počas registrácie na podujatie. Pretekárom do 18 rokov môže byť vystavená licencia len v sprievode zákonného zástupcu.Držiteľ takejto licencie potvrdzuje, že sa podriaďuje pravidlám UCI a SZC. Držiteľ licencie Hobby Enduro je bez klubovej príslušnosti.Cena licencie Hobby Enduro je stanovená na 10 € na celú sezónu.

Podľa súťažného poriadku 2019 – https://spdh.sk/sutazny-poriadok/

Prihlášky: https://www.mtbiker.sk/kalendar/2019/3292/5-kolo-slovensky-pohar-enduro, od 18.9  (8.00) do 2.10.2019 (20.00) prípadne pri prezentácii.

Ostatné ustanovenia:

 • Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPEN 2019 – https://spdh.sk/sutazny-poriadok/
 • Tréning na trati je zakázaný mimo vyhradeného času určeného na tréning
 • Je zakázané kontaktovať Urbárne spoločenstvá a všetky dotknuté organizácie za účelom získavania povolení na vjazd vozidla do lesa a na lesné cesty z dôvodu získavania nešportovej výhody pred ostatnými pretekármi.
 • Vstup do lesa, na lesné cesty a na obslužné komunikácie motorovým vozidlom je zakázaný, výnimku majú vozidlá organizátora a záchrannej služby
 • Porušenie vyššie uvedených pravidiel sa trestá diskvalifikáciou.

 

Schválené 01.09.2019 Komisiou MTB DH & EN                                                                         Mgr. Tomáš Vrbovský

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Dátum:
October ,06
Čas:
09:00 AM-05:00 PM
Kategória:
Aktuality,SPEN
Organizátor:
Cyklovňa, o.z.
Email:
Webstránka:
Mapa: