Propozície SPEN #3 + MSR Branisko

Názov pretekov: Slovenský Pohár ENDURO MSR ENDURO Kráľovské Bajkobranie

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Počet pretekárov:!!! MAXIMÁLNE 150 !!!  

Organizátor: OZ Kráľovské Bajkobranie

Termín konania: 13-14.07.2019

Miesto konania: Motorest Branisko

Kontakt: Peter Kuiš,  tel: +421 903 608 017

Celková dĺžka trate: 38km

Počet RS: 6

Rozpis Rýchlostných skúšok (RS) :

RS1 – Rasťodrom

1,7km/287m↓/7m↑ – Sedlo Humenec (920m) – Dúbrava (615m)

Náročnosť: 3/5

RS2 – Žiletka

1,1km/250m↓/20m↑ – Chvála Bohu (790m) – Poľanovce (540m)

Náročnosť: 3/5

RS3 – Carbon Killer

1,6km/175m↓/10m↑ – Smrekovica (1200m) – Kravcové Lúky (1025m)

Náročnosť: 5/5

RS4 – Marková skratka

1,9km/230m↓/10m↑- Smrekovica (1200m) – Cesta pod Markovou skratkou (970m)

Náročnosť: 4/5

RS5 – Letisko

1,6km/270m↓/3m↑  sedlo pod Smrekovicou (1020m) – Branisko chaty (790m)

Náročnosť: 3/5

RS6 – Motorest

1,9km/285m↓/35m↑ – Rudnik (930m) – Motorest Branisko (680m)

Náročnosť: 3/5

Celková dĺžka RS: 9,8 km

Prezentácia: Motorest Branisko

Časový harmonogram:
Sobota 13.7.2019
o 11.00 – 13.00 Registrácia
o 12.00 – 18.00 Obhliadka trate + tréning s číslami
o 16.00 – 18.00 Registrácia a značenie bicyklov
o štartová listina bude zverejnená online v sobotu do 24.00 na tomto odkaze
o 18.30 – 19.00 Poučenie

Nedeľa 14.7.2019
o 7.00 – 8.00 Posledná registrácia len pre online registrovaných s uhradením štartovného online ( len vyzdvihnutie štartovného čísla )
o 8.00 – Zverejnenie štartovej listiny
o Pretekári sú povinní dostaviť sa do štartového priestoru 10 min pred svojim časom štartu, pretekár si vyzdvihne čip v priestore štartu
o 9.00 – Štart pretekov
o 16.00 – Vyhlásenie výsledkov

Štartovné:
Štandardné – 30 € prihlásený online a uhradené štartovné prevodom do stredy pred konaním pretekov
Na mieste 1 – 35 € prihlásený online a úhrada v hotovosti na mieste (len v sobotu)
Na mieste 2 – 40 € neprihlásený online a úhrada na mieste v hotovosti (len v sobotu)
Prihlasovanie bude prebiehať cez mtbiker.sk
Štartovné sa nevracia
V prípade podložených zdravotných ťažkostí je možné štartovné presunúť na iný termín série, prípadne na iného pretekára. Toto štartovné je platné pre všetky kategórie. Pretekár je povinný sledovať status jeho prihlášky. Číslo účtu pre úhradu štartovného je SK30 8330 0000 0025 0041 2203, BIC FIOZSKBAXXX .

Kategórie: 
·Ebike
·Muži (do 1997)
·Muži U21 (1998-2003)
·Masters 40+ (do 1979)
·Ženy od 16 rokov (od 2003)
·Hobby Muži Enduro od 16 rokov (od 2003)
·Hobby Ženy Enduro od 16 rokov (od 2003)

Licencia:
Pretekár predkladá pri registrácií k pretekom platnú licenciu SZC alebo inú medzinárodnú licenciu vydanú UCI. V prípade, že na licencii SZC nie je fotografia, tak je potrebný i ďalší doklad totožnosti. Licencia musí byť podpísaná. Prípadne vo vysokohorských podmienkach je doporučené i úrazové poistenie pre poskytnutie prvej pomoci Horskou službou.
Pretekári musia mať licenciu Slovenského zväzu cyklistiky, alebo inú ekvivalentnú licenciu UCI. Postup získania licencie nájdete na tomto odkaze. V prípade, že pretekár nebude mať vystavenú licenciu, je možné vybaviť si ju na mieste.
Licenciu Hobby Enduro (aj pre pretekárov, ktorí nevlastnia licenciu vo svojej krajine) bez klubovej príslušnosti je možné vybaviť i v mieste konania pretekov počas registrácie na podujatie. Pretekárom do 18 rokov môže byť vystavená licencia len v sprievode zákonného zástupcu. Držiteľ takejto licencie potvrdzuje, že sa podriaďuje pravidlám UCI a SZC. Držiteľ licencie Hobby Enduro je bez klubovej príslušnosti. Cena licencie Hobby Enduro je stanovená na 10 € na celú sezónu.

Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019

Prihlášky: na tomto odkaze ,prípadne pri prezentácii.

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPEN 2019.

Ubytovanie: Motorest Braniskotel: 0907 917357, chaty, kemping, možnosť polpenzie.

Schválené 10.06.2019                                   

Komisiou MTB DH & EN Mgr. Tomáš Vrbovský

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Dátum:
July ,14
Čas:
12:00 PM-04:00 PM
Kategória:
Race
Organizátor:
OZ Kráľovské Bajkobranie
Email:
Webstránka:
Mapa: