Propozície SPDH #4 Veľká Rača

Propozície Slovenský pohár 2019 – 4. kolo  Veľká Rača

Názov pretekov:  DH Veľká Rača

Usporiadateľ:Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: TCK Žilina

Termín konania: Nedeľa 25.8.2019 

Miesto konania: Oščadnica Veľká Rača /Dedovka/

Trať:
Štart –               990 m.n.m.
Cieľ   –               650 m.n.m.
Dĺžka –              1650 m
Prevýšenie –    340 m

Prezentácia:V priestore údolnej stanice lanovky
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 20.8.2019 tck.zilina@gmail.com. 

Časový harmonogram:
Piatok možnosť registrácie od 18.00 – 19.00 hod.

Piatok pojazd v prípade väčšieho záujmu od 12.00hod. do 18.00 hod.

Sobota 24.8.2019
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 25.8.2019
08.30 – 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie:Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019:

Podmienky štartu: podľa článku SP 1.14 pre všetky kategórie
Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre MTB a Športovo-technických predpisov SZC pre MTB. Kamery môžu byť umiestnené len na šilte prilby alebo bicykli, nesmú byť pevne pripevnené k prilbe. Pre všetky kategórie sú povinné nasledujúce ochranné pomôcky/chrániče:

  • prilba na celú tvár (ang. Full face helmet) musí byť správne nosená pri pretekoch ako aj tréningoch na trati
  • chrániče chrbta, lakťov, kolien z pevného materiálu
  • polstrovanie na holene a stehná
  • široké, dlhé nohavice zhotovené z oderu odolného materiálu a s inkorporovanou ochranou pre kolená a lýtka z pevného materiálu, alebo krátke nohavice širokého strihu z odolného materiálu plus chrániče kolien a lýtok/holení s pevným povrchom
  • dres s dlhým rukávom – dlhé rukavice

– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Bicykel v dobrom technickom stave

Prihlášky:Online na https://www.mtbiker.sk/kalendar/2019/3270/4-kolo-slovensky-pohar-spdh

od stredy 14.8.2019 do stredy 21.8.2019 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné:Prihlásení online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR. Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia.  Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, energy nápoj- iontový nápoj, tyčinka. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla, s výnimkou pešej obhliadky trate. Obhliadka trate pred, alebo po tréningu.

Úhrada štartovného cez internetbanking-

EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom VOS-TPK,

Banka: FIO banka, IBAN: SK35 8330 0000 0025 0011 5487, SWIFT: FIOZSKBAXXX

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019.

 

Ubytovanie:  Chata Čučoriedka – +421 948 22 7773 , cucoriedka@cucoriedka.skhttp://www.cucoriedka.sk/  

 Chata Plemenár čt: +421 905 525 227                                  

Občerstvenie:Bufet v priestore cieľa aj na trati aj na štarte.  

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2019.
– Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
– Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
– Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
– Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
– Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
– Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
– Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
– Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
– V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
– Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, www.facebook.com/spdh2019, www.bang.sk, www.biker.sk  a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov:  Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336                                                        

Schválené 23.7.2019  Komisiou MTB DH/4X

Tomáš Vrbovský

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Dátum:
August ,25
Čas:
09:00 AM-05:00 PM
Kategória:
Race
Organizátor:
Jozef Šiška
Email:
tck.zilina@gmail.com
Webstránka:
http://www.spdh.sk
Mapa: