Propozície SPDH #5 Vrátna

Názov pretekov: DH Paseky

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: TCK Zilina

Termín konania: Nedeľa 15.9.2019 

Miesto konania: Vrátna dolina, Terchová /Starý dvor/, / Žilina/

Trať:
Štart – 1005 m.n.m.
Cieľ – 600 m.n.m.
Dĺžka – 1750 m
Prevýšenie – 405 m

Prezentácia:V priestore údolnej stanice lanovky
Rezerváciu depa nie je potrebné nahlasovať, nakoľko je parkovisko dostatočne veľké pre všetky tímy. 

Časový harmonogram:
 Piatok možnosť registrácie od 18.00 – 19.00 hod.  

Piatok pojazd  od 9.00 – 17.00 hod. Cena podľa  www.vratna.sk/sk/cyklotrasy/cyklotrasy

Sobota 14.9.2019
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 15..2019
08.30 – 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
 
 
11.00 štart Semifinále
13.30 štart Finále

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie:Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019:

Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters, SuperMaster:
– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Prilba s integrovaným chráničom brady
– Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
– Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu 
– Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
– Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
– Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky:Online na https://www.mtbiker.sk/kalendar/2019/3271/5-kolo-slovensky-pohar-spdh/registracia

 od stredy 29.8.2019 do stredy 11.9.2019 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné:Prihlásení online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR. Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia.  Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, energi nápoj, ovocie. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla. Obhliadka trate pred, alebo po trénigu.

Úhrada štartovného cez internetbanking-

EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom VOS, č.ú – 25 00 11 54 87 / 8330 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku

IBAN: SK35 8330 0000 0025 0011 5487, Fiobanka
kód banky: FIOZSKBAXXX

Odmeny:Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2019.

Ubytovanie: Hotel Boboty

                       Chata pod Sokolím                         

Občerstvenie:Bufet v priestore cieľa a v jedálni hotela  

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2018.
– Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
– Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
– Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
– Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
– Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
– Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
– Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
– Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
– V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
– Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, www.facebook.com/spdh2018, www.bang.sk, www.biker.sk  a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov:  Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336  

Schválené 21.11.2017 Komisiou MTB DH/4X

Tomáš Vrbovský

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Dátum:
September ,15
Čas:
08:00 AM-04:00 PM
Kategória:
Aktuality
Organizátor:
Jozef Šiška
Email:
tck.zilina@gmail.com
Webstránka:
http://www.spdh.sk
Mapa: