Propozície SPDH #1 Mraznica

Názov pretekov: DH MRAZNICA

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor: Enjoy The Ride Team a SCM Mraznica

Termín konania: Nedeľa 12.05.2019

Miesto konania: HNILČÍK – MRAZNICA

Kontakt: Mgr. Tomáš Vrbovský, info@spdh.sk

Trať: 
Štart – 971 m.n.m.
Cieľ: 675 m.n.m
Dĺžka: 1200 m
Prevýšenie: 296 m

Prezentácia: V priestore stanu v cieľovom priestore. Podľa Súťažného poriadku 2019 – https://spdh.sk/sutazny-poriadok/

Časový harmonogram: Podľa Súťažného poriadku 2019 – https://spdh.sk/sutazny-poriadok/
Piatok 10.05.2019 voľný tréning s možnosťou registrácie na preteky – osobitný poplatok 10 € za vývoz v piatok od 12.00 do 17.00

Kategórie: https://spdh.sk/sutazny-poriadok/

Prihlášky: https://www.mtbiker.sk/kalendar/2019/3267/1-kolo-slovensky-pohar-spdh, prípadne pri prezentácii.
Ostatné ustanovenia: Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2019 – https://spdh.sk/sutazny-poriadok/

Schválené 01.03.2019 Komisiou MTB DH & EN

Mgr. Tomáš Vrbovský

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Dátum:
May ,12
Čas:
08:00 AM-04:00 PM
Kategória:
Race
Organizátor:
Enjoy the Ride Team a SCM Mraznica
Email:
info@spdh.sk
Webstránka:
http://www.spdh.sk
Mapa: