Propozície MTB Enduro Veľká Rača

Organizátor: TCK Žilina
Termín konania: 1.- 2. 2018
Miesto konania: Oščadnica, Veľká Rača / Dedovka/
Trať: 4 RS, celková dĺžka 35 km, časový limit pretekov 4,5 hod.
Kategórie:
Muži OPEN U21 ( 16-20 r., 1998-2002)
Muži OPEN ( 21-39 r., 1997-1979)
Masters OPEN (40+, 1978 a starší)
Ženy OPEN (bez rozdielu veku)
Prezentácia: Oščadnica-Dedovka v priestore údolnej stanice lanovky
V sobotu Country zábava.
Časový harmonogram:
Sobota 1.9.2018
10:00 – 18:00 voľný tréning bez organizačného zabezpečenia
14:00 – 18:00 registrácia
Nedeľa: 2.9.2018
do 10:00 hod. možnosť voľného tréningu
8:30 – 9:30 registrácia
10:00 štart pretekov podľa kategórií
30 min po dojazde vyhlásenie výsledkov pre všetky kategórie

Povinná výbava:
Prilba/ XC,alebo integrálna/ chránič chrbtice, alebo ruksak s integrovaným chráničom
chrbtice.
Prihlášky: Online – https://registrace.sportsoft.cz/main.aspx?e=1330&lng=sk
do 20.8.2018 do 21:00 hod., prípadne pri prezentacií.
Štartovné: Prihlasený online a štartovné uhradené cez interbaking do 20.8.2018:___20 €.
Uhradené na mieste v sobotu ___25 €
Uhradené v deň pretekov v nedeľu ___30 €
Štartovné obsahuje poplatok za účasť pretekov, časomiera, energi nápoj, ovocie, gulášová polievka, občerstvenie počas pretekov v priestore štart-cieľ iontový nápoj.
Úhrada štartovného cez interbaking
EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –20 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom VOS, č.ú – 25 00 11 54 87 / 8330 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku
číslo účtu: SK35 8330 0000 0025 0011 5487, Fiobanka SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ubytovanie: Chata Čučoriedka – +421 948 22 7773,  cucoriedka@cucoriedka.sk ,  http://www.cucoriedka.sk/
Chata Plemenár čt: +421 905 525 227
Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa aj na trati aj na štarte.
Odmeny: Prize money a vecné v hodnote 1000 €
Ostatné ustanovenia:
– Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
– Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
– Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií
– Organizátor nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
– Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
– V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
– Informácií o pretekoch nájdete priebežne aj na, www.bang.sk, www.biker.sk a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.
Kontakt:
Riaditeľ pretekov: Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com , tel: +421 911 621 336

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Dátum:
September ,02
Čas:
09:00 AM-05:00 PM
Kategória:
Nezaradené
Organizátor:
Riaditeľ pretekov: Jozef Šiška
Email:
tck.zilina@gmail.com
Webstránka:
Mapa: