Propozície: Malá Lučivná

Názov pretekov: DH Malá Lučivná
Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky
Organizátor: TCK Žilina
Termín konania: Nedeľa 4.6.2017
Miesto konania: Malá Lučivná / pri Párnici/ GPS súradnice: 49° 12´ 51.48“ N 19° 9´ 55.9“ E

Trať:
Štart ‐ 1010 m.n.m.
Cieľ ‐ 510 m.n.m.
Dĺžka ‐ 2100 m
Prevýšenie ‐ 500 m

Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 30.5.201 tck.zilina@gmail.com.

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
PIATOK 2.6.2017
možnosť registrácie od 18.00 – 19.00 hod. Piatok pojazd v prípade väčšieho záujmu min. 20 jazdcov, od 14.00 do 18.00 hod. cena 7 €.

SOBOTA 3.6.2017
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 3 SM, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

NEDEĽA 4.6.2017
08.30 ‐ 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále

Stupne víťazov 15‐20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017.

PODMIENKY ŠTARTU:
podľa článku SP 1.14 pre všetky kategórie Pretekár musí byť vybavený predpísanými ochrannými pomôckami podľa platných pravidiel SZC pre MTB a Športovo‐technických predpisov SZC pre MTB. Kamery môžu byť umiestnené len na šilte prilby alebo bicykli, nesmú byť pevne pripevnené k prilbe. Pre všetky kategórie sú povinné nasledujúce ochranné pomôcky/chrániče:

prilba na celú tvár (ang. Full face helmet) musí byť správne nosená pri pretekoch ako aj tréningoch na trati chrániče chrbta, lakťov, kolien z pevného materiálu ‐ polstrovanie na holene a stehná
široké, dlhé nohavice zhotovené z oderu odolného materiálu a s inkorporovanou ochranou pre kolená a lýtka z pevného materiálu, alebo krátke nohavice širokého strihu z odolného materiálu plus chrániče kolien a lýtok/holení s pevným povrchom
dres s dlhým rukávom
dlhé rukavice
Štart na vlastné nebezpečenstvo
Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
Bicykel v dobrom technickom stave
Prihlášky: Online od stredy 24.5.2017 do stredy 31.5.2017 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR. Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia. Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, energi nápoj, ovocie. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla. Obhliadka trate pred, alebo po trénigu. Úhrada štartovného cez internetbanking‐ EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom VOS, č.ú – 25 00 11 54 87 / 8330 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2017.

Hotel Smrečina tel: 00421 43 589 2320, mob: +421 905 793 355, e‐mail: hotelsmrecina@slovakiainn.sk , fax: 00421 43 589 2328
Chaty a penzióny v okolí Párnice a Zázrivej / 10 min. od strediska /
Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa a v jedálni hotela

OSTATNÉ USTANOVENIA:
‐ Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2017.
‐ Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
‐ Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
‐ Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
‐ Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
‐ Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
‐ Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
‐ Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
‐ Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
‐ Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
‐ V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.‐ Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, www.facebook.com/spdh2017, www.bang.sk, www.biker.sk a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt: Riaditeľ pretekov: Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336
Schválené 01.04.2016 Komisiou MTB DH/4X

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Dátum:
June ,04
Čas:
10:00 AM-05:00 PM
Kategória:
Race
Organizátor:
Jozef Šiška
Email:
tck.zilina@gmail.com
Webstránka:
http://www.spdh.sk
Mapa: