Propozície 2.kolo Malá Lučivná

Propozície Slovenský pohár 2018 – 2. kolo  Malá Lučivná

Názov pretekov:  DH Malá Lučivná

Usporiadateľ: Slovenský zväz cyklistiky

Organizátor:  TCK Zilina

Termín konania: Nedeľa 3.6.2018 

Miesto konania: Malá Lučivná / pri Párnici/ GPS súradnice: 49° 12´ 51.48“ N 19° 9´ 55.9“ E

Prihlasovanie TU 

Trať:
Štart – 1010 m.n.m.
Cieľ – 510 m.n.m.
Dĺžka – 2100 m
Prevýšenie – 500 m

Jazdiť sa bude trať č. 2

Prezentácia: V priestore údolnej stanice lanovky
Tímy, ktoré majú záujem o vyhradený priestor v depe sú povinné kontaktovať organizátora s požiadavkou na veľkosť vyhradeného priestoru v m2 a počtom áut na parkovanie do 29.5.2018 tck.zilina@gmail.com. 

Časový harmonogram:
Piatok možnosť registrácie od 18.00 – 19.00 hod.

Piatok pojazd v prípade väčšieho záujmu min. 20 jazdcov, od 14.00 do 18.00 hod. cena 7 €.

Sobota 2.6.2018
09.00 – 12.00 !!! Registrácia DH pre všetky kategórie ! V nedeľu nie je možná registrácia !!!
10.00 – 13.00 voľný tréning s možnosťou zastavovania sa na trati
13.00 – 14.00 tréning len pre prvých 20 ME, 20 JR, 10 H, 10 HT, 5 M, 3 SM, 5 Ž, 5 Žiakov
14.00 – 18.00 voľný tréning bez zastavovania sa na trati

Nedeľa 3.6.2018
08.30 – 10.30 voľný tréning bez možnosti zastavovania sa na trati 
11.00 štart Semifinále
14.00 štart Finále

Stupne víťazov 15-20 min. po dojazde posledného pretekára

Kategórie: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2018:

Podmienky štartu:
Muži Elite, Masters, SuperMaster:
– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Prilba s integrovaným chráničom brady
– Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice, kotúčové brzdy

Juniori, Hobby, Hardtail, Ženy:
– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
– Pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu 
– Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Žiaci
– Štart na vlastné nebezpečenstvo
– Preukázanie sa platnou licenciou SZC/UCI
– Prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé rukavice
– Pretekári musia mať pri prezentácii prítomného svojho zákonného zástupcu
– Bicykel v dobrom technickom stave
Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami

Prihlášky: Online na http://prihlasky.vos-tpk.sk/index.php?p=race&id=355  od stredy 18.5.2018 do stredy 30.5.2018 (do 12:00h), prípadne pri prezentácii.

Štartovné: Prihlásení online 30 EUR, prihlásení online s úhradou na mieste 35 EUR. Neprihlásený online s úhradou na mieste 40 EUR. Štartovné sa nevracia.  Štartovné obsahuje poplatok za účasť na pretekoch, lístok na lanovku počas soboty a nedele, energetický nápoj, ovocie. Pretekárom nebude umožnený vstup na lanovku a trať bez štartovného čísla. Obhliadka trate pred, alebo po tréningu.

Úhrada štartovného cez internetbanking-EUR – úhrady zo Slovenskej republiky –30 €, variabilný symbol vygenerovaný prihlasovacím systémom VOS, č.ú – 25 00 11 54 87 / 8330 – úhrady v EUR v rámci SR do Fiobanky sú bez poplatku

Odmeny: Podľa Súťažného poriadku Slovenského pohára v zjazde pre rok 2018.

Ubytovanie:


Hotel Smrečina  tel: 00421 43 589 2320, mob: +421 905 793 355,   
                                      e-mail: hotelsmrecina@slovakiainn.sk , fax: 00421 43 589 2328

Chaty a penzióny v okolí Párnice a Zázrivej  / 10 min. od strediska /                            

Občerstvenie: Bufet v priestore cieľa a v jedálni hotela   

Ostatné ustanovenia:
Tieto propozície sa riadia pravidlami Súťažného poriadku pre SPDH 2018.
– Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
– Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu.
– Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku.
– Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem.
– Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prípadných uzávierok komunikácií.
– Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom.
– Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach.
– Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch.
– Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa.
– V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.
– Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na, www.facebook.com/spdh2018, www.bang.sk, www.biker.sk  a na stránkach ostatných mediálnych partnerov.

Kontakt:
Riaditeľ pretekov:  Jozef Šiška, mail: tck.zilina@gmail.com, tel: +421 911 621 336

Schválené 19.04.2018 Komisiou MTB DH/4X

Tomáš Vrbovský

INFORMÁCIE O SÚŤAŽI
Dátum:
June ,03
Čas:
09:00 AM-04:00 PM
Kategória:
Race
Organizátor:
Jozef Šiška
Email:
tck.zilina@gmail.com
Webstránka:
http://www.spdh.sk
Mapa: